fbpx

Doradztwo Marketingowe

Doradztwo Marketingowe

Cel biznesowy

S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest doradztwo w zakresie zmiany marki lub wizerunku firmy.

M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli na przygotowanie firmy do zmiany marki lub zmiany wizerunku firmy. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej zmiana marki lub wizerunku wpłynie na wzrost obrotów ze sprzedaży usług finansowych do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi.

A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest:
a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej;
b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej zmiana marki lub wizerunku firmy w trakcje transformacji nie ucierpi, nastąpi natomiast wzrost sprzedaży oferowanych towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi;
c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy na temat zasad jakimi powinna kierować się firma podejmując decyzję dotyczącą zmiany marki lub wizerunku.

R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez firmę towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi

T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów, przy założeniu że decyzja o zmianie marki lub wizerunku zostanie podjęta, planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.

Cel edukacyjny

WIEDZA:

1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy ekosystemu marek funkcjonalnych (endroser, enerizer, diferentiator).

2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu operacjonalizacji strategii zmiany marki lub wizerunku firmy.

3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu doboru kanałów komunikatów i języka komunikatów.

4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu struktury kampanii reklamowo-wizerunkowej.

5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowania macierzy cyfrowej promocji.

6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowania i analizowania wyników z metryk pomiarowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej budowy ekosystemu marek funkcjonalnych (endroser, enerizer, diferentiator).

2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej strategii zmiany marki lub wizerunku firmy.

3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego doboru kanałów komunikatów i języka komunikatów.

4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia struktury kampanii reklamowo-wizerunkowej.

5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania macierzy cyfrowej promocji.

6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania i analizowania wyników z metryk pomiarowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie pozytywnego kontaktu z otoczeniem biznesowym.

2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania pozytywnego wrażenia.

3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie umiejętności budowania stałych relacji biznesowych.

Ramowy program usługi

  1. Budowa ekostystemu marek funkcjonalnych.
  2. Operacjonalizacja strategii, czyli jak to wdrożyć. Dobór kanałów.
  3. Struktura kampanii reklamowej. Metryki pomiarowe.
  4. Macierz cyfrowej promocji. Wskazówki wdrożeniowe.

Do kogo jest kierowana usługa?

Doradztwo marketingowe jest dedykowane dla grupy docelowej: Managerowie niskiego, średniego i wysokiego szczebla w organizacji, osoby zarządzające zespołem, kierownicy działów marketingowych, dyrektorzy, właściciele firm z sektora MŚP.

Sylwetka trenera

Tomasz Krawczyk

Tomasz Krawczyk – z wykształcenia Manager ds. Marketingu, Absolwent Oxford Brookes University kierunku Zarządzanie na wydziale Reklamy i Marketingu. Wieloletni specjalista ds. Marketingu Internetowego. Przez 8 lat pełnił rolę doradcy marketingowego w firmie MITKO Sp. z o.o., czołowego producenta nośników reklamowych w Europie. Od 2019 roku aktywnie wspiera przedsiębiorstwo ALBA Nowe Technologie Sp. z o.o. należące do międzynarodowego koncernu ALBA Group, w którym odpowiada za skalowanie platformy start-up’owej. Twórca marki VITME – kalkulatora wartości odżywczych online, z którego korzystają przedsiębiorcy w całej Polsce. Aktualnie członek organizacji BNI Polska, zrzeszającej kilkaset tysięcy przesdsiębiorców na całym świecie.