fbpx

Szkolenie ACCESS i Visual Basic

ACCESS – Programowanie kwerend funkcjonalnych za pomocą Visual Basic

Cel biznesowy

S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności poprawnego obsługiwania programu ACCESS w szczególności kwerend: funkcjonalnych, tworzących tabele, dołączających, usuwających, składających.

M (Measurable): Udział w tym szkoleniu pozwoli podnieść poziom wiedzy z zakresu programowania w ACCESS, co przełoży się na usprawnienie pracy przedsiębiorcy biorąc pod uwagę specyfikę pracy całego przedsiębiorstwa, zwiększy możliwość samodzielnego programowania zasad i uruchamiania odpowiednich procedur. Mierzalnym wyznacznikiem jest wzrost poziomu wydajności pracy przedsiębiorstwa do 15% oraz wzrost o 5% obrotów firmy w skali 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi szkoleniowej. Mierzalnym celem szkolenia jest efektywne zarządzanie stanami magazynowymi i ograniczenie marnotrawstwa produktów, których termin ważności kończy się (efektywne zarządzanie zasobami spożywczymi poprzez minimalizację o 10% strat w czasie 12 miesięcy od zakończenia szkolenia).

A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu organizowanych szkoleń poprzez dostosowanie szczegółowego programu szkolenia dla uczestników szkolenia oraz podniesienie poziomu doświadczenia w organizacji szkoleń dedykowanych dla wybranej grupy zawodowej b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w szkoleniu przedsiębiorca odnotuje wzrost poziomu wydajności pracy przedsiębiorstwa do 15% oraz wzrost o 5% obrotów firmy w skali 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi szkoleniowej; c) dla pracownika: nabędzie wiedzę i umiejętności poprawnego obsługiwania programu ACCESS w szczególności kwerend: funkcjonalnych, tworzących tabele, dołączających, usuwających, składających.

R (Realistic): Szkolenie podzielone jest na trzy bloki: wykład, ćwiczenia i dyskusja. Te trzy elementy gwarantują utrwalenie prezentowanej wiedzy, ma to wpływ na osiągnięcie podstawowego celu – nabycie wiedzy i umiejętności poprawnego obsługiwania programu ACCESS w szczególności kwerend: funkcjonalnych, tworzących tabele, dołączających, usuwających, składających.

T (Time relation): Nabytą wiedzę Przedsiębiorca może wdrożyć od razu po zakończeniu szkolenia. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Cel edukacyjny

WIEDZA:

1. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. kwerend funkcjonalnych. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad tworzenia kwerend. 3. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad opracowania kwerend tworzących tabele. 4. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad tworzenia kwerend dołączających. 5. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad tworzenia kwerend usuwających. 6. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad tworzenia kwerend składających. 7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad programowania Visual Basic w tym tworzenia modułu. 8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad programowania Visual Basic w tym tworzenia procedur. 9. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad programowania Visual Basic w tym procedur wyświetlających okno komunikatu 10. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad programowania Visual Basic w tym procedura zamykająca aplikacje 11. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę dot. zasad programowania Visual Basic w tym sposoby uruchamiania procedur.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia kwerend funkcjonalnych. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego opracowania kwerend tworzących tabele. 3. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia kwerend dołączających. 4. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia kwerend usuwających. 5. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia kwerend składających. 6. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. samodzielnego programowania Visual Basic w tym tworzenia modułu. 7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. podstaw samodzielnego programowania Visual Basic w tym tworzenia procedur. 8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. podstaw samodzielnego programowania Visual Basic w tym procedur wyświetlających okno komunikatu 9. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. podstaw samodzielnego programowania Visual Basic w tym procedura zamykająca aplikacje 10. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności dot. podstaw samodzielnego programowania Visual Basic w tym sposoby uruchamiania procedur.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych, dzięki którym samodzielnie będzie w stanie rozwiązywać problemy w pracy z programem ACCESS. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych, dzięki którym będzie w stanie usprawnić działanie firmy poprzez zmianę funkcjonalności kwerendy. 3. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych, dzięki którym będzie w stanie wysłuchać potrzeb i rozwiązań osób niepracujących w ACCESS i będzie w stanie przeprogramować lub stworzyć nową funkcjonalność usprawniającą codzienną pracę.

Ramowy program usługi

 1. Kwarenda aktualizująca dane
 2. Kwarenda tworząca tabele
 3. Kwarenda dołączająca
 4. Kwarenda usuwająca
 5. Kwarenda składająca
 6. Wstęp do programowania VBA w ACCESS
 7. Programowanie Visual Basic: Tworzenie modułu
 8. Programowanie Visual Basic: Tworzenie procedury
 9. Programowanie Visual Basic: Procedura wyświetlająca okno komunikatu
 10. Programowanie Visual Basic: Procedura zamykająca aplikacje
 11. Programowanie Visual Basic: Sposoby uruchamiania procedur
 12. Przygotowanie funkcjonalności użytkowych na potrzeby uczestników szkolenia
 13. Opracowanie wytycznych
 14. Założenia programowania

Grupa docelowa

szkolenie adresowane jest dla osób, które chcą poznać Visual Basic. Jest to szkolenie adresowane do osób, które chcą nauczyć się podstaw obsługi tego programu lub podnieść poziom swojej wiedzy w zakresie bardziej efektywnego wykorzystywania oprogramowania na poziomie podstawowym.

Sylwetka trenera

Tomasz Krawczyk

Tomasz Krawczyk – z wykształcenia Manager ds. Marketingu, Absolwent Oxford Brookes University kierunku Zarządzanie na wydziale Reklamy i Marketingu. Wieloletni specjalista ds. Marketingu Internetowego. Przez 8 lat pełnił rolę doradcy marketingowego w firmie MITKO Sp. z o.o., czołowego producenta nośników reklamowych w Europie. Od 2019 roku aktywnie wspiera przedsiębiorstwo ALBA Nowe Technologie Sp. z o.o. należące do międzynarodowego koncernu ALBA Group, w którym odpowiada za skalowanie platformy start-up’owej. Twórca marki VITME – kalkulatora wartości odżywczych online, z którego korzystają przedsiębiorcy w całej Polsce. Aktualnie członek organizacji BNI Polska, zrzeszającej kilkaset tysięcy przesdsiębiorców na całym świecie.